Politica de confidenţialitate

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.
Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

CINE SUNTEM NOI?
SECUIANA (în continuare ”Noi” sau ”Societatea”) este un brand românesc remarcat în decursul celor 55 de ani pe piața românească prin propria sa producție de articole vestimentare bărbătești în fabrica din Târgu Secuiesc, județul Covasna.
Recunoscută de-a lungul aniilor datorită calității redate prin alegerea cu mare responsabilitate a țesăturilor de înaltă calitate folosite, prin finisajele speciale aplicate în procesul de producție (precum tratamentele antipată, tratamente waterproof ce nu permit pătrunderea apei din exterior dar permit aerisirea corpului) dar și prin croiurile ce îmbracă orice siluetă bărbătească la perfecție.
Nenumărate articole vestimentare Secuiana sunt recunoscute atât pe piața românească cât și pe cea internațională, cu o vastă cooperare în export în Franța, Germania, Italia, Canada, SUA, Suedia, Olanda, Anglia, de la pantaloni clasici până la costume, cămăși, toate create și gândite pentru a conferi confort și calitate superioară clientului.

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Târgu Secuiesc, Str. Păcii nr. 42, județul Covasna, cod poștal 525400.
Adresă de e-mail: dpo@secuiana.ro
Nr. de tel.: (+4) 0267.360.237

CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați, clienți persoane fizice, reprezentanții clienților persoane juridice, parteneri contractuali și colaboratori), respectiv cu alte persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:
prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
exacte și actualizate în termen;
păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date: date de identitate din C.I./pașaport (nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu), date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon), date din acte de stare civilă, date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.), date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.)

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii cu Clienții, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, date despre companie (CUI, IBAN, nr. Registrul Comerțului, Banca) – unde este cazul, țară/regiune, stradă, număr, oraș, județ, cod poștal, nr. de telefon, adresă de e-mail.

În vederea completării și transmiterii formularului de Contact de pe website-ul Societății www.secuiana.ro (secțiunea ”Contact”), prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresă de E-mail, subiect și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesajul tău”.

În vederea completării și transmiterii formularului de comandă pentru achiziționarea de produse de pe website-ul Societății www.secuiana.ro (secțiunea ”Produse” – selectează produs – ”Adaugă în Coș” – ”Continuă cu finalizarea comenzii”), prelucrăm următoarele date cu caracter personal în vederea emiterii facturii: tip client (persoană fizică/juridică), nume, prenume, nr. de telefon, adresă de E-mail, date despre adresa de livrare (județ/provincie/stat, localitate/municipiu), adresă, cod poștal, alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate la sub-secțiunea ,,Note comandă”.

În vederea înregistrării/creării unui cont de Client pe website-ul Societății www.secuiana.ro (pictogramă din dreapta-sus), prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume utilizator, adresă de e-mail, parolă.
Se pot contacta reprezentanții Societății (departamentele Secretariat, Vânzări, Magazin Online, Șef Birou Magazine), în mod direct – prin telefon fix/mobil sau prin E-mail, accesând numerele de telefon sau adresele de E-mail indicate pe website la secțiunea ”Contact” de pe website-ul Societății www.secuiana.ro.
De asemenea, se pot contacta reprezentanții celor 19 magazine ale Societății înființate la nivel național, în mod direct – prin telefon fix/mobil sau prin E-mail, accesând numerele de telefon sau adresele de E-mail indicate pe website la secțiunea ”Listă magazine” de pe website-ul Societății www.secuiana.ro.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens.
În acest sens, vă prelucrăm doar adresa de E-mail și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:
încheierii și executării diferitelor contracte;
pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing, etc.);
în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex.: exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)

PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (… – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), de dezvoltare website (… – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), mentenanță website (… – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), marketing online (… – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul) și comunicare de marketing (… – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul).
Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Societate nu sunt transferate de către aceasta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.

CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.
Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

  • Dreptul de acces;
  • Dreptul de rectificare;
  • Dreptul la ștergere;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării;
  • Dreptul la portabilitate;
  • Dreptul la opoziție a prelucrării;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
  • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin E-mail la adresa: dpo@secuiana.ro, prin poștă sau curier la adresa: Târgu Secuiesc, Str. Păcii nr. 42, județul Covasna, cod poștal 525400.